Nerwy czaszkowe podział - strona 6

Drogi ruchowe

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1274

Podam ci na przykładzie miesnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego (MOS) bo do niego dochodzi nerw...

Cysty nienabłonkowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Gerard Niewęgłowski
 • Chirurgia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

bliżej CUN tym prawdopodobieństwo regeneracji mniejsze. Nerwy czaszkowe - regeneracja nikła, węchowy...

Fizjologia układu nerwowego

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2198

z których wychodzą na obwód nerwy , są to jądra nerwów czaszkowych. Wyróżniamy nerwy czuciowe , ruchowe , mieszane...

Urazy czaszkowo-mózgowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1722

podtwardówkowej Uszkodzenia nerwów czaszkowych Wtórne przemieszczenie WKLINOWANIE (najczęściej kończy się śmiercią...

Zmysł smaku i węchu - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

elektryczne powstałe w kubkach smakowych są przewodzone przez włókna nerwów czaszkowych: VII, IX i X...