Negocjator - strona 29

Zarządzanie jako forma kierowania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

, plany, przedsiwzicia, procedury… Decyzyjne negocjator - !ya know! dysponent - kierownik dokonuje...

Metody pracy menadżera - Kierowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

- rozdziela zasoby, d) negocjator. Nowe role menedżerskie - związane są ze zmianami w otoczeniu: 1...

Geneza, sposoby poznawania siebie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1428

Negocjator - poszukuje spójności przekonań i podtrzymuje posiadaną wiedzę Polityk - dąży do skuteczności...

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2023

zasobów - dokonywanie przeglądów i rewizji wniosków budżetowych negocjator - negocjowanie porozumienia...

Umowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

. Odzwierciedlają bowiem zachowanie negocjatorów w czasie rokowań, ich intencje wyrażane za pomocą składanych...

Praca menedżera

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

organizacji, a także sprawdza decyzje podjęte w jego jednostce przez innych menadżerów; rolę negocjatora...

3

 • Psychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

), negocjatorzy omyłkowo uznani za bardziej agresywnych, ludzie niesłusznie uznani za „chłodnych”. Jeśli błędne...