Negatywizm - strona 4

Mass media

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2086

, jak i wszystkich wskaźników testu, a mianowicie: napastliwości fizycznej i słownej oraz napastliwości pośredniej, negatywizmu...

SKALA I - E ROTTERA

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2093

innych, podczas gdy osoby o wewnętrznym LOC są bardziej niezależni, a nawet wykazują pewien negatywizm, jeśli zauważą...

Socjologia libera m.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • mgr Maja Libera
  • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3591

Negatywizm- (kontraformizm): bezrefleksyjny stosunek do reguły, abstrahujący od jej treści, a odrzucający...

Sokolik- Psychoanaliza i Ja

  • dr Dorota Krzemionka-Brózda
  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1729

negatywizm dziecko usiłuje wyzwolić się z symbiozy. Reakcja protestu może być wyolbrzymiona u dzieci...