Nawozy azotowe - strona 3

Składniki jęczmienia

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

magnezu lub rolmag w dawce 30 do 60 kg MgO/ha (przedsiewnie). Wielkość dawek nawozów azotowych zależy...

Geografia przemysłu - wykład 14

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

rozwijająca się na podstawie węgla kamiennego; Przemysł koksochemiczny - węgiel koksujący; produkcja nawozów...

Kwaśne deszcze- Azot

  • Politechnika Warszawska
  • mgr Patrycja Ruszczyk
  • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

, bakterie glebowe, silniki spalinowe, elektrownie, nawozy azotowe. Między tlenkami dochodzi do wzajemnych...

Roślinność w jeziorze

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrobiologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1876

eutrofizację przez spływy powierzchniowe, nawozy azotowe i fosforowe, spływy zanieczyszczeń; nadmiary nawozów...

Plusy iżynierii genetycznej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Genetyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

azotanami / amoniakiem ma na celu podwyższenie wydajności upraw - nawozy azotowe zanieczyszczają środowisko...