Nauki o zarządzaniu - strona 12

Zarządzanie procesami zmian - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

organizacyjnych. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne W nauce o zarządzaniu panuje przekonanie, Ŝe zmiana stanowi imma...

Zarządzanie strategiczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2961

nauki o zarządzaniu, w latach 70 w USA (Ford, IBM). Decyzje operacyjne od decyzji strategicznych różnią...

Organizacja i zarządzanie3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

W nauce o zarządzaniu rozróżnia się dwa podejścia instytucjonalne - czyli grupa osób...

Nauka o administracji - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Marek Kisilowski
  • Nauka o administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

kompleksowy (korzysta z dorobku prawa, socjologii, nauki o zarządzaniu, nauk technicznych), - dąży do poprawy...