Nauki humanistyczne - strona 5

Dogmatyka prawa jako nauka - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

, gdzie jest inny przedmiot badań. Nauki humanistyczne muszą być traktowane wedle innych reguł metodologicznych niż nauki...

Epoki przedrozbiorowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jakub Pokrzywniak
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

EPOKI PRZEDROZBIOROWE: Posługujemy się terminami: okresy, epoki (w naukach humanistycznych brak...

Filozofia człowieka, a nauki szczegółowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

Dilthey - twórca „nauk humanistycznych”, „rozumienie” a „wyjaśnianie”. 7. Współczesna antropologia...

Trzópek filozofie psychologii

 • dr Joanna Trzópek
 • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1260

badań takie same w obu typach nauk (humanistyczne i przyrodnicze) Naturalizm etyczny - porządek moralny...

Historyzm i formalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1792

radykalny antysocjologizm. Perspektywa psychologii historycznej: - nauki humanistyczne powinny się zwrócić...

Złoty wiek scholastyki - XIII wiek

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

. ) stanowił główny ośrodek teologiczny. Nieco młodszy od niego Oxford (XIII w.) celował w naukach...