Nauki humanistyczne - strona 3

Pięć podstawowych znaczeń słowa-nauka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

podziału nauk realnych na nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne jest przedmiot badań poszczególnych nauk...

Wiek scjentystów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

- nauka niby wolna od świadomości historycznej Nauki humanistyczne- wg scjentystów to nauki historyczne...

Nauka o organizacji- wykłady

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr Joanna Haffer
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3479

nauk ekonomicznych, a szerzej nauk humanistycznych. Od szczegółu do ogółu. Nauka ta ma charakter...

Teologia pastoralna - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

, jego kulturę, historię, środowisko życia, problemy − określić znaki czasu − pomocne na tym etapie są nauki...

Podział nauk.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1400

- filozofia Nauki humanistyczne przeciwstawia się naukom przyrodniczym i matematycznym także ze względu...

Psychologia jako nauka - historia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Sowińska
 • Psychologia
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1911

o człowieku, sferze psychicznej, Psychologia a inne nauki: Psychologia jest nauką humanistyczną i społeczną...

Myśl polityczna odrodzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Uniwersytety stają się ośrodkami szerokiej edukacji, naczelne miejsce nauki humanistyczne i przyrodnicze...

Naturalizm i antynaturalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3871

przeciwko pozytywistycznej koncepcji nauki -podnosili oni, że nauki humanistyczne w sposób zasadniczy różnią...