Nauka o organizacji cel - strona 554

Późniejsze szkoły filozoficzne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

z celowości - wszystko do czegoś zmierza - musi być cel Nauka o świecie: Świat powstał z niczego, Bóg stworzył...

Mikroekonomia - Osobowość prawna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

W OBROCIE” CECHY OSOBY PRAWNEJ:  cel utworzenia,  struktura organizacyjna,  wyodrębnienie majątkowe...

Podejścia organizatorskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2135

obserwacji zostaje poddany krytycznej analizie i ocenie w celu znalezienie możliwości usprawnień (np. analiza...

Prawo rodzinne - Sądy rodzinne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1169

przede wszystkim w postępowaniu o rozwód i ma na celu stabilizację istniejących stosunków rodzinnych, jeżeli istnieje prognoza...

Psychobiografia

 • dr Marian Olejnik
 • Metodologia badań I
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1428

się posługiwać. Uważał je za nieudane i nigdy ich nie opublikował. Zawierały one następujące sugestie: cel...

Henri Fayol - kierowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

się trzy rodzaje planów: 1) plany strategiczne, w których naczelny zarząd organizacji wyznacza cele...