Nauka o organizacji cel - strona 474

Polska w Europie- skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

, w których pojawiła się reformacja. Za główny cel i zakres działania kontrreformacji zostało przyjęty wedle uchwał...

Zarządzanie procesowe opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3899

, udoskonalenie;funkcjonalno-wzorujące - eksponuje w badaniu funkcje (cel, zadanie, własność) nie zaś formę...

Podstawy inwestowania- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Czempas
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

zamiennie. Każdy z projektów, poprzez swoją unikalność różni się ze względu na wyznaczone cele...

Rozwój emocjonalny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1085

w to, co jest dla nas dobre. MoŜliwość wychowawczego działania na sferę emocjonalną i uczuciową dzieci: (i) Cele oddziaływań...

Strukturalizm praski - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

literackiego: - celem analizy dzieła jest przede wszystkim poznanie jego organizacji, aby ustalić porządkujące...

Podejście procesowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 987

być: być zgodna z celami danej organizacji, odzwierciedlać zaangażowanie organizacji w działania na rzecz...