Narzędnik - strona 3

Materiały do kolokwium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

(w kim? w czym? (gdzie?) C) Ablatīvus instrumentalis narzędnik (z kim? z czym?), przy kim , przy czym ...

Język staro-cerkiewno-słowiański - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3080

(dativus) biernik (accusativus) ablatyw (ablativus) narzędnik (instrumentalis) miejscownik (locativus...

Niemiecki gramatyka

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1974

czasu), może być też tłumaczone Narzędnikiem • nach - po, do (w określeniach miejsca...

Deklinacja męska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1547

MĘSKA Narzędnik lp. -o- -jo- -ŭ- -i- -en- -omь -emь>-em -ъmь >em -ьmь > -em -ьmь> -em *vozomь, *duxomь...

Muchlawki w zoologii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Zoologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

w niej aż do chwili przepoczwarczenia się. Do rodziny tej należą następujące rodzaje: Hippobosca equina L. (narzędnik...

Józef Ignacy Kraszewski "Stara Baśń"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

”; narzędnik l. mn.: „długimi włosy”; 1 os. l.mn. czasowników: „nie bronim”) słowotwórstwo: częste stosowanie...

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Teresa Maria Rokicka
 • Stylistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2065

: między, nad, po, pod, pomiędzy, ponad, przed, przez, za, w, Narzędnik: między kim a kim (czym), nad, pod, pomiędzy...

Językoznawstwo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Drzazgowska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 3808
Wyświetleń: 7168

- Dopełniacz, Dativus - Celownik, Akusatibus - Biernik, Locativus - Miejscownik, Instrumentalis - Narzędnik...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3052

się psem - wymaganie narzędnika), przy pozostałych zaś częściach mowy - zależność od rzeczownika (widzę...

Stylistyka - wykłady I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz
 • Stylistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1414

”, czy też „wyjeżdżają zagranicę”? Wyjeżdżają za granicę. Jak odmienia się nazywa Xbox (konsola do gier) w narzędniku...