Narcyzm - strona 3

Taylor - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia współczesna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

tożsamości i autentyczności wprowadziło nowy wymiar do polityki równego uznania. Przeciw narcyzmowi...

Odpowiedzi do egzaminu2

  • dr hab. Barbara Pilecka
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1820

traktował narcyzm. Dziecko z natury skoncentrowane jest na sobie, jest narcystyczne. Narcyzm stanowi...

Erich Fromm - O sztuce miłości

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Ewelina Widawski
  • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1519

i egzystencjalną. MIŁOŚĆ MIĘDZY RODZICAMI A DZIECKIEM W pierwszym okresie u dzieci pojawia się narcyzm - matka...

Opracowane pytania z kolokwium

  • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2254

nieśmiertelności, silny narcyzm, wzniosłe ambicje) Kastracyjne - węższe ujęcie niż Freud, obejmuje lęk przed utratą...