Niepodległościowe rozrachunki - Żeromski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niepodległościowe rozrachunki - Żeromski  - strona 1 Niepodległościowe rozrachunki - Żeromski  - strona 2 Niepodległościowe rozrachunki - Żeromski  - strona 3

Fragment notatki:

Stefan Żeromski Najważniejsze utwory
Wiatr od morza
Ponad śnieg bielszym się stanę
Turoń
Uciekła mi przepióreczka
Przedwiośnie
„Przedwiośnie”
Data pierwszego wydania:   1925 rok Czas akcji:
  lata 1914-1924   Miejsce akcji:
  Baku, Warszawa, Nawłoć, Chłodek Bohaterowie:   Cezary Baryka, Seweryn i Jadwiga Barykowie, Szymon Gajowiec, Antoni Lulek, Hipolit Wielosławski, Laura Kościeniecka   CEZARY BARYKA - CHARAKTERYSTYKA BOHATERA
Wydarzenie
Zachowanie, myśli, uczucia
Powołanie ojca do wojska
Cezary pozbawiony ojcowskiej kontroli staje się nieposłuszny, ulega wpływom otoczenia, czuje się wolny i niezależny (rzuca szkołę).
Wybuch rewolucji
Angażuje się w ruch rewolucyjny, uczestniczy w wiecach, manifestacjach, bezkrytycznie przyjmuje hasła rewolucyjne, jest zafascynowany przemianami.
Śmierć matki
Wyraźnie dostrzega okrucieństwo rewolucji i podejrzaną moralność rewolucjonistów. Czuje się odpowiedzialny za śmierć matki.
Wojna domowa
Cezary jest samotny, załamany, ogarnia go apatia.
Powrót do Polski
Rozczarowanie po przekroczeniu granicy, zamiast szklanych domów Cezary znajduje nędzne, biedne miasteczko.
Wojna polsko-bolszewicka
Wybuch uczuć patriotycznych, entuzjazm, wola walki powodują, że Cezary wstępuje do wojska i walczy o nową ojczyznę, wykazując się olbrzymią odwagą na polu walki.
Pobyt w Nawłoci
Dostatnie życie rozleniwia Cezarego, rozkoszuje się sielanką, korzysta z beztroski, romansuje, nie dostrzega konsekwencji swych czynów, jest pysznym, zapatrzonym w siebie egoistą.
Pobyt w Chłodku
Dostrzega biedę chłopów, znów zaczyna zauważać drugiego człowieka i jego cierpienie. Okazuje się wrażliwym człowiekiem.
Rozmowy z Gajowcem
Krytyczny, ironiczny, malkontent, nie wierzy w powodzenie planu rządowego.
Zebranie rewolucjonistów
Polemizuje z komunistami, nie zgadza się z mówcami, krytykuje, ogarnia go gniew.
Etapy w życiu Cezarego Baryki
 młodość (Baku)
cechy: młodość, naiwność, bunt, poczucie wolności, entuzjazm, brak krytycyzmu, uleganie wpływom innych, brak refleksji, zaślepienie,   - moment przełomowy: śmierć matki,
konsekwencje: zmiana postawy, uświadomienie sobie zła, które niesie rewolucja, zaduma nad sensem obserwowanych wydarzeń, krytyczna refleksja, dostrzeżenie własnych błędów, krytyczna samoocena;


(…)

…,   - moment przełomowy: śmierć matki,
konsekwencje: zmiana postawy, uświadomienie sobie zła, które niesie rewolucja, zaduma nad sensem obserwowanych wydarzeń, krytyczna refleksja, dostrzeżenie własnych błędów, krytyczna samoocena;
dojrzewanie (Nawłoć)
cechy: uleganie atmosferze sielskości, dostatku, egoizm, narcyzm, przekonanie o własnej wartości, pewność siebie, brak dystansu do rzeczywistości, zatracenie umiejętności trzeźwej oceny sytuacji, marazm,
moment przełomowy: starcie z Barwickim,
- konsekwencje: przenosiny do Chłodka, dostrzeżenie losu chłopów, oskarżenie ziemiaństwa, krytyka stosunków społecznych;
poszukiwanie idei
(Warszawa)
cechy: krytycyzm, trzeźwa ocena rzeczywistości, chęć poznania Polski, chęć działania dla ojczyzny, energia, zapał, bunt przeciwko niesprawiedliwości i demagogii, poszukiwanie…
… się, czy uda im się przeżyć zimę, czy wystarczy im jedzenia na przednówku - jest to jedyna rzecz, która ich aktywizuje, w innych sprawach są bierni; tragiczne są warunki bytowe komorników - nie posiadają oni żadnej ziemi, mieszkają w komórkach u bogatszych chłopów, najmują się do pracy, bieda prowadzi ich do dehumanizacji: zimą pozostawiają starych i chorych ludzi na mrozie, aby nie dzielić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz