Najwyższy Trybunał Narodowy

Sądy szczególne-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Inne sądy szczególne (specjalne sądy karne, Najwyższy Trybunał Narodowy, sądy pracy i ubezpieczeń...

Udział czynnika ludowego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

, o Najwyższym Trybunale Narodowym ( w Małym Kodeksie Karnym i dekret o Ochronie Państwa i I wersja m.k.k...

Rząd, gabinet, rada

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

; realizował ją Najwyższy Trybunał Narodowy na wniosek Zgromadzenia, nie sformułowano odpowiedzialności...

Sądy specjalne i quasi-sądy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

okręgowych w składzie ławniczym. Najwyższy Trybunał Narodowy- ustanowiony 22.01.1946. był specjalnym sadem...

Ustroje

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

: pełnia władzy ust. Ministrowie ponosili odpowiedzialność konstytucyjną przed Najwyższym Trybunałem...