Najwyższa Izba Kontroli - strona 14

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

JAKIE RODZAJE EGZEKUCJI WYRÓŻNIA PRAWO CYWILNE RODZAJE EGZEKUCJI: orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez państwowe biuro notaria...

Finanse w ujęciu podmiotowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3437

Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Kontrolę działalności podmiotów samorządu terytorialnego sprawują regionalne...

Finanse publiczne.

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dagmara Hajdys
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3465

finansów publicznych: Najwyższa Izba Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe (kontrolują jednostki samorządu...

Prawo konstytucyjne - sejm i senat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw...

Prawo gospodarcze a konstytucja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Najwyższej Izby Kontroli podejmuje, w ciągu 90 dni od dnia przedłożenia Sejmowi sprawozdania, uchwałę...