Nadfiolet - strona 10

Wielkości charakteryzujące metody analityczne-opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
  • Chemia analityczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1701

WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE METODY ANALITYCZNE CZUŁOŚĆ - stosunek różnicy sygnału do różnicy stężeń (Δy/Δc); sygnał: np. natężenie prądu, napięcie, jednostka emisji) DOKŁADNOŚĆ - stopień zgodności wyniku otrzymanego do wyniku rzeczywistego PRECYZJA - rozrzut wyników WYKRYWALNOŚĆ - dotyczy działań...

Podział żywności - klasyfikacje

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Technologia żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1288

światła w całym zakresie nadfioletu i jego części widzialnej (190-600nm). Taki detektor po zatrzymaniu...

Chemia wody egzamin

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Chemia wody
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

1 . Zasoby wodne Polski Polska jest krajem w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach europejskich. Zasoby wodne wynikają z tak zwanego bilansu wodnego na który składają się przychody i rozchody wody. Na przychód wpływają opady atmosferyczne i dopływy wód z zagranicy oraz wody zgrom...

Ściągi z kinetyki i jadrówki

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

jak też nadfiolet, podczerwień. Analiza widmowa opiera się na fakcie stwierdzonym przez Bunsena i Kirchoffa, że gazy...

Prawo pracy - materiały

  • Politechnika Śląska
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3941

pdf.. Pierwsza prezentacja "Środki ochrona indywidualnej" porusza zagadnienia takie jak: wypadki przy pracy, zmniejszenie ryzyka wypadków, klasyfikacja środków ochrony indywidualnej, odzież ochronna, odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi, odzież gazoszczelna, odzież chroniąca przed działa...