Nabycie pierwotne - strona 6

OCHRONA WŁASNOŚCI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

własności jest w tej sprawie bardzo trudny, gdyż - trzeba wykazać wszystkie sukcesje aż do nabycia...

Nabycie i utrata wlasnosci - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1330

własności PIERWOTNE NABYCIE WŁASNOŚCI - w razie nabycia pierwotnego nabywca nie wywodzi swego prawa od innej...

Nabycie i utrata wlasnosci - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

własności PIERWOTNE NABYCIE WŁASNOŚCI - w razie nabycia pierwotnego nabywca nie wywodzi swego prawa od innej...

Terytorium-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330

zawartych w umowie z ludnością bez ludności Nabycie terytorium nabycie pierwotne - nabycie obszaru...

Weksle - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzci_ski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

całą sumę wekslową. Jest to nabycie pierwotne. Przez indos można przenieść każdy weksel chociażby...

Posiadanie - Posiadacz samoistny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1281

ochroną własną a sądową; Nabycie i utrata posiadania I. Nabycie pierwotne. do nabycia posiadania dochodzi...

Papiery wartościowe-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Antoni Stanisław Witosz
 • Prawo instrumentów finansowych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1645

- nabycie pierwotne W przypadku weksla indosant odpowiada względem indosatariusza za przyjęcie i zapłatę...

Elementy i czynności prawne

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Aldona Rita Jurewicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2072

prawnego. Nabycie pierwotne zachodzi wtedy, gdy nie wywodzi się ich z praw poprzednika, np. zawłaszczenie...