Myślnik - strona 6

Architektura TCP IP w Windows 10

  • Politechnika Warszawska
  • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

, cyfr, oraz znaku myślnika (-) i ukośnika (/). Muszą zaczynać się od litery i kończyć literą lub cyfrą...

Rachunkowosc - całość wykładu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

, cyfry rzymskie, cyfry arabskie, myślniki 2.bilans uproszczony- mniej szczegółowy zawiera litery i cyfry...

Język mediów

  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1988

in. takie informacje, jak: Rodzaj zasięgu terytorialnego; Zakres tematyczny komunikowania; Rodzaje uwarunkowań (kontekstów) komunikacji społecznej; Multidyscyplinarność → „multimetodowość”; Badanie nadawców i odbioru mediów; Telemetria; Badania longitudinalne; Techniki oparte na asocjacji i skalowan...

Postępowanie administracyjne wykłady całość - Kodyfikacja austriacka ...

  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 5684

We wstępie ujęty został rozwój historyczny postępowania administracyjnego, już od kodeksu austriackiego z 1925 roku. W notatce określony został zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. W szczegółowy sposób opisano postępowanie jurysdykcyjne, postępowanie w sprawach wydawania za...

Postępowanie administracyjne wykłady całość

  • Administracja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3136

Postępowanie administracyjne, w dwóch ujęciach: szerokim i wąskim. Powstanie postępowania. Kodyfikacja austriacka. Zakres obowiązywania KPA. Postępowanie jurysdykcyjne. Decyzja administracyjna. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Postępowanie dotycz...