Myślenie strategiczne - strona 12

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

*kompetencje intelektualne (możliwości poznawcze danej osoby: myślenie strategiczne, radzenie sobie z nadmiarem...

Biznes Plan - firma usługowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Kazimierz Kulczyński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1890

gwarantuje uzyskanie stuprocentowo pewnych wyników. Mobilizuje jednak do myślenia strategicznego, zmusza...

Podstawy zarządzania - Przywództwo

 • Politechnika Śląska
 • dr Jacek Bendkowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3031

najkorzystniejszych alternatyw działań oraz kierunku tych działań. Myślenie strategiczne to dążenie do poznania...

Firma usługowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2009

gwarantuje uzyskanie stuprocentowo pewnych wyników. Mobilizuje jednak do myślenia strategicznego, zmusza...

Biznes plan usługowej firm

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2240

gwarantuje uzyskanie stuprocentowo pewnych wyników. Mobilizuje jednak do myślenia strategicznego, zmusza...

Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4613

pracowników; brak kompetencji myślenia strategicznego; podejście - „byle do jutra”; zbyt małe zaangażowanie...

Zarządzanie procesowe opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3899

ogólnego, klasyfikator celów, aspekty przewidywanych rezultatów;myślenia strategicznego - analiza sytuacji...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2345

przewidywanych rezultatów (techniczny, produkcyjny, ekonomiczny, społeczny) Zasada myślenia strategicznego...

Nlp - definicje strategii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

im. O.Langego, Wrocław, 1998 8. Y.Allaire, M.E.Firsirotu, Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000 9...