Morsztyn - strona 5

Epoki literackie i gatunki

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3304

z obywatelskimi. Dworska odmiana baroku - Andrzej Morsztyn, główny przedstawiciel konceptyzmu w literaturze...

Szymon Zimorowic - Roksolanki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1092

późniejszej liryki J. A. Morsztyna. Podglebie twórczości Zimorowica stanowiła kultura mieszczańska. Poeta...

Poeci polskiego baroku

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1701

” „A wczora z wieczora...” (kolęda) HIERONIM (JAROSZ) MORSZTYN (ok.1580- przed 2626) Był synem Floriana...

Roksolanki Szymon Zimorowic

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1589

późniejszej liryki J. A. Morsztyna. Podglebie twórczości Zimorowica stanowiła kultura mieszczańska. Poeta...

Poetyka

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2611

opracowane zagadnienia ZESTAW 1 A. B. A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. Informacja stematyzowana a informacja implikowana  Zawarta w tekście informacja o mówiących postaciach jest dwojakiego rodzaju: a) informacja ...