Morsztyn - strona 5

Epoki literackie i gatunki

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3283

z obywatelskimi. Dworska odmiana baroku - Andrzej Morsztyn, główny przedstawiciel konceptyzmu w literaturze...

Szymon Zimorowic - Roksolanki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1022

późniejszej liryki J. A. Morsztyna. Podglebie twórczości Zimorowica stanowiła kultura mieszczańska. Poeta...

Poeci polskiego baroku

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1652

” „A wczora z wieczora...” (kolęda) HIERONIM (JAROSZ) MORSZTYN (ok.1580- przed 2626) Był synem Floriana...

Roksolanki Szymon Zimorowic

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1568

późniejszej liryki J. A. Morsztyna. Podglebie twórczości Zimorowica stanowiła kultura mieszczańska. Poeta...

Poetyka

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2548

opracowane zagadnienia ZESTAW 1 A. B. A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. Informacja stematyzowana a informacja implikowana  Zawarta w tekście informacja o mówiących postaciach jest dwojakiego rodzaju: a) informacja ...