Moralizatorstwo

note /search

Sztuka opowiadani baśni

  • Uniwersytet Warszawski
  • Antropologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

wystrzegać się moralizatorstwa- baśń powinna odwoływać się do sfery nieświadomej umysłu dziecka...

Reportaż: wykład

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1176

, leksykalnie, on sam odświeżył formę Kresów Wschodnich. Multum: moralizatorstwa i zabawy. Mowa kwiecista...

Etyka prawnicza-zagadnienia wstępne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Etyka prawnicza
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3934

do nadmiernej moralistyki, to moralizatorstwo; na tym piętrze moralność własna wydaje się być jedyną istniejącą...

Klasycyzm - opis i przebieg

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3878

- jasność języka - dydaktyzm, moralizatorstwo - „dowcip” jako wrodzony dar poetycki - motywy mitologiczne...

Polskie odrodzenie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1365

: był realistą (unikał moralizatorstwa, swoje postulaty wypowiadał z punktu widzenia rzeczywistych stosunków...