Socjologia edukacji - wprowadzenie do socjologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia edukacji -  wprowadzenie do socjologii - strona 1 Socjologia edukacji -  wprowadzenie do socjologii - strona 2

Fragment notatki:

Socjologia to termin Augusta Comt'e który na potrzeby nowej dziedziny nauki połączył ze sobą greckie słowa: socius (zbiorowość) i logos. Miało to miejsce w 1838 (1879- W. Wundt otworzył laboratorium psychologiczną w Lipsku) roku i stało się symbolicznym początkiem nauki o społeczeństwie.
Emile Durkheim i Florian Znaniecki - grupa poznańska Socjologii ma więc krótką historię pod względem akademickim, ale bardzo długą w rozumieniu potocznym, nienaukowym. Mianowicie każdego człowieka od powstania pierwszych społeczeństw cechuje pewna przed - socjologiczna wiedza o społeczeństwa.
Występuje ona w trzech postaciach:
Wiedza potoczna
Jest zbiorem dość przypadkowych i osobistych spostrzeżeń, każdy żyje w nieco odmiennych zbiorowościach, w różnych warunkach a zaraz ma skłonność do generalizowania swoich przekonań, traktowania ich jako typowych
Jest fragmentaryczna i niespójna; tak ja zbiór porzekadła ludowych nie tworzy zwartego systemu, jest chaotyczna i często wewnętrznie sprzeczna
Jest pochopna; do uzasadniania swoich konkluzji nie potrzebuje rzetelnych argumentów a często pojedynczych faktów, często pozornych a nawet mitów - własne widzimisię
Jest apodyktyczna; dużo w niej wartościowania, oceniania i moralizatorstwa Wrażliwość artystyczna
Literatura realistyczna
Malarstwo
Film, fotografia, reportaże
Ponieważ esencją sztuki jest los człowieka, nie może być ona wolna od kontekstów społecznych. Jednak jej cele są różne od korzyści poznawczych, jakie płyną z nauki, ponieważ determinuje ją forma, zbyt swobodna, by mogła spełniać jakiekolwiek kryteria akademickie.
Filozofia społeczna
Za cel stawia sobie odkrywanie prawdy o świecie
Jest uprawiana profesjonalnie przez zawodowych myślicieli, a nie na boku, przy okazji codziennych spraw, co pozwala jej wyjść poza indywidualne ramy i skoncentrować si e na szerokich problemach różnych społeczeństw
Jest precyzyjna i wewnętrznie spójna, przede wszystkim rozumowa - fakty empiryczne i historyczne służą jej przede wszystkim jaki ilustracja tworzy systemy
Cechuje ją normatywny, wartościujący punkt widzenia, a także ambicja formułowania wskazówek i zaleceń praktycznych czy politycznych Socjologia wyłania się z tych trzech odmian myśli przed-socjologicznej. Kluczowe dla jej powstania było spostrzeżenie, że „społeczeństwo (..) posiada swoiste, powtarzalne cechy i prawidłowości, a zatem może być przedmiotem (…) nowoczesnej, empirycznej i eksperymentalnej nauki, zmierzającej do formułowania ogólnych praw rzeczywistości” Socjologia wyróżniała pod trojakim względem :
Zdobywania wiedzy

(…)

… i eksperymentalnej nauki, zmierzającej do formułowania ogólnych praw rzeczywistości” Socjologia wyróżniała pod trojakim względem :
Zdobywania wiedzy - za ostateczne kryterium prawdziwości uważała empiryczne czy eksperymentalnie stwierdzone fakty społeczne; żądała kategorycznego formułowania sądów i powstrzymywania się od ocen wartościowania
Formułowanie rezultatów - do tego socjologia wprowadziła tzw. zmienne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz