Wiedza społeczna a socjologia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiedza społeczna a socjologia - omówienie  - strona 1 Wiedza społeczna a socjologia - omówienie  - strona 2 Wiedza społeczna a socjologia - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA I SPOŁECZEŃSTWO
Wiedza społeczna a socjologia
SOCJOLOGIA to termin Augusta Comte’a, który na potrzeby nowej dziedziny nauki połączył z sobą
greckie słowa: socius (zbiorowość, społeczeństwo) i logos. Miało to miejsce w 1838 roku i stało się
symbolicznym początkiem nauki o społeczeństwie.
KATEDRY SOCJOLOGII:
● USA, Uniwersytet w Chicago (objął ją Albion Small) – 1892 r.
● Francja, Uniwersytet w Bordeaux (Emile Durkheim) – 1895 r.
● Niemcy, Uniwersytet w Monachium (Max Weber) – 1919 r.
● Polska, Uniwersytet w Poznaniu (Florian Znaniecki) – 1920 r.
Socjologia ma więc krótką historię pod względem akademickim, ale bardzo długą w rozumieniu
potocznym, nienaukowym. Mianowicie każdego człowieka od powstania pierwszych społeczeństw
cechuje pewna przed-socjologiczna wiedza o społeczeństwie.
Występuje ona w trzech postaciach:
● wiedza potoczna
jest zbiorem dość przypadkowych i osobistych spostrzeżeń; każdy żyje w nieco odmiennych
zbiorowościach, w różnych warunkach a zarazem ma skłonność do generalizowania swoich
przekonań, traktowania ich jako typowych
jest fragmentaryczna i niespójna; tak jak zbiór porzekadeł ludowych nie tworzy zwartego systemu,
jest chaotyczna i często wewnętrznie sprzeczna
jest pochopna; do uzasadnienia swoich konkluzji nie potrzebuje rzetelnych argumentów a często
pojedynczych faktów, często pozornych, a nawet mitów
jest apodyktyczna; dużo w niej wartościowania, oceniania i moralizatorstwa
● wrażliwość artystyczna
literatura realistyczna (Balzac, Zola, Steinbeck, Grass etc.)
malarstwo (Goya, Bosch)
muzyka: operowa, współczesna muzyka zaangażowana społecznie (np. Bob Dylan)
film, fotografia, reportaż
Ponieważ esencją sztuki jest los człowieka, nie może być ona wolna od kontekstów społecznych.
Jednak jej cele są różne od korzyści poznawczych, jakie płyną z nauki, ponieważ determinuje ją
forma, zbyt swobodna, by mogła spełniać jakiekolwiek kryteria akademickie.
● filozofia społeczna
za cel stawia sobie odkrywanie prawdy o świecie
jest uprawiana profesjonalnie przez zawodowych myślicieli, a nie na boku, przy okazji codziennych
spraw, co pozwala jej wyjść poza indywidualne ramy i skoncentrować się na szerokich problemach
różnych społeczeństw
jest precyzyjna i wewnętrznie spójna, przede wszystkim rozumowa – fakty empiryczne i historyczne
służą jej przede wszystkim jako ilustracja
tworzy systemy
cechuje ją normatywny, wartościujący punkt widzenia, a także ambicja formułowania wskazówek i
zaleceń praktycznych czy politycznych
Socjologia wyłania się z tych trzech odmian myśli przed-socjologicznej. Kluczowe dla jej powstania
było spostrzeżenie, że „społeczeństwo (...) posiada swoiste, powtarzalne cechy i prawidłowości, a
zatem może być przedmiotem (...) nowoczesnej, empirycznej i eksperymentalnej nauki,
zmierzającej do formułowania ogólnych praw rzeczywistości”
Socjologia wyróżniała pod trojakim względem:
● zdobywania wiedzy;
za ostateczne kryterium prawdziwości uważała empirycznie czy
eksperymentalnie stwierdzone fakty społeczne; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz