Monopolizacja - strona 8

Koncentracja kapitału

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1911

może prowadzić do zmniejszenia presji konkurencyjnej i szkodliwej monopolizacji. Zgodnie z wnioskami analizy...

Inwestycje - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1659

produkcyjnej w całym swoim rozkwicie towarzyszyła znaczna monopolizacja gospodarki. Ten typ orientacji...

Cykl koniunkturalny gospodarki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2051

cyklu koniunkturalnego Główne przyczyny zmian: Monopolizacja gospodarki rynkowej Rozwój interwencjonizmu...

Mikroekonomia - wykład 3 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

. monopolizacja gospodarki oraz ograniczona przenośność czynników produkcji Występowanie negatywnych efektów...

Style kierowania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533

monopolizacja informacji - informacje są przetrzymywane i kontrolowane przez kierownika brak aktywności...