Monizm prawo międzynarodowe

note /search

Wykład - Normy prawa międzynarodowego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 791

, ale także kwestia otwarcia prawa krajowego na prawo międzynarodowe. Pojawia się problem: monizm (otwartość...

Pluralizm i monizm polityczny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Systemy polityczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1862

PLURALIZM I MONIZM POLITYCZNY W SYSTEMIE POLITYCZNYM - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. Pluralizm...

Podstawowe zagadnienia-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 707

, utrzymujących wzajemne stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe sensu largo - ogół państw...