Monizm dualizm pluralizm

note /search

Działy filozofii - Epistemologia

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952

, dualizm, pluralizm, materializm, idealizm. Wyróżnienie owych stanowisk wiąże się z podejściem filozofów...

Filozofia - materiał na egzamin (sem.I)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2583

i stanowiska ontologiczne (monizm, dualizm, pluralizm, kauzalizm, teleologizm) Główne problemy i stanowiska...

Poglądy etyczne Sokratesa

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3864

znaczenie pojęć: monizm, dualizm, pluralizm. Podaj przykłady. Idąc za „Historią Filozofii” Tatarkiewicza...

Monizm.

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2380

do dualizmu i pluralizmu. Ontologiczne stanowisko monistyczne było reprezentowane przez takich filozofów...

Pluralizm i monizm polityczny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Systemy polityczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1862

PLURALIZM I MONIZM POLITYCZNY W SYSTEMIE POLITYCZNYM - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. Pluralizm...