Monarchia patrymonialna w Anglii - strona 4

Ustroje państw antycznych

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

od 1328 r. Monarchia absolutna, drugi podokres państwa publicznoprawnego trwać będzie w Anglii do 1640 r...

Anglia-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1316

ANGLIA ANGLIA W OKRESIE MONARCHII WCZESNOFEUDALNEJ I MONARCHII STANOWEJ (XI-XVW) 1.Anglia...

Geneza państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1477

dla feudalnej monarchii absolutnej; doktryna patrymonialna - wywodziła się z systemu feudalnego, władza...

Ustroje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1428

) Francja Monarchia patrymonialna Król: -ziemie podbite uważał jako własne -był ograniczony przez Wiec...

Zagadnieniana egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

-gabinetowych 2) parlament angielski w feudalizmie lub geneza parlamentu w Anglii x2 3) Parlament w monarchii...

Plemienne państwa barbarzyńskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1078

, sprawy lżejsze rozstrzygali naczelnicy ziem, egzekucja natychmiastowa monarchia patrymonialna - najwyższą...

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4116

: patrymonialne - monarchia patrymonialna; patrymonium łac.; rządzący traktuje państwo jako swoją własność...

Anglia (IX - poł. XVII w.)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1288

Rozdział XIII. Anglia (IX - poł. XVII w.) Państwo anglosaskie Przebieg procesu zjednoczeniowego...