Moment bezwładności - strona 35

Macierze - matematyka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

na przekątnej są to momenty bezwładności m. względem osi wyznaczonej przez wektory bazowe: e1 e2 e3 d x1 d x2 d...

Drgania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Samborski
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1351

swobodnie tłumionych Obliczenie logarytmicznego dekrementu tłumienia Korzystam ze wzoru : Obliczenie momentu...

Arkusze do ćwiczeń z fizyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1281

ρc kg/m3 γc N/m3 Ćwiczenie nr 3 „ Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej” Położenie...

Statyczna próba skręcania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4599

. •Wskaźnik wytrzymałości przekroju kołowego na skręcanie Wo - jest to stosunek geometrycznego momentu...

Wykłady - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1911

postępowym jest jego masa (masa bezwładna), a w ruchu obrotowym - moment bezwładności. Moment bezwładności...

Przykładowy egzamin - mechanika budowli

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1491

działających na ciało i odwrotnie proporcjonalny do momentu bezwładności ciała względem tej osi. Predkosc...