Moment bezwładności - strona 13

Kinematyka - zadania 4

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

przez ich środek. Momenty bezwładności tarcz wynoszą I1, I2 a ich prędkości kątowe ω1 i ω2. Po upadku tarczy górnej...

Bryła sztywna - Moment pędu

  • Politechnika Śląska
  • prof Jacek Szuber
  • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

obracającej się względem stałej osi ze stałą prędkością kątową → moment bezwładności bryły sztywnej względem...

Elementy drogi kolejowej

  • Akademia Morska w Gdyni
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

przy rozciąganiu i ściskaniu szyny (obciążenia wzdłużne) - moment bezwładności przekroju [m4] względem osi OX i OY. ...