Molestowanie seksualne - strona 8

Skrypt z ćwiczeń o emocjach cz.2

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1960

Rozdział 6 - Emocje. Stany emocjonalne: -dawniej słabe stany uczuciowe nazywano uczuciami , a głębsze, przenikające, pobudzające emocjami , -słabe stany uczuciowe, które nam towarzyszą można opisać jako stany przyjemności lub przykrości, - intensywność zabarwienia uczuciowego decyduje czy dany ...

Etyka w zarządzaniu-wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 2100
Wyświetleń: 4977

w godzeniu życia zawodowego z prywatnym Molestowanie seksualne każde nieakceptowane zachowanie o charakterze...

Psychologia organizacji i zarządzania-wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYKŁAD 1 Ewolucja teorii organizacji i zarządzania:  Ludzie od wieków tworzyli i przekształcali organizacje.  Pierwsze opisy współpracy ludzi w ramach sformalizowanych organizacji możemy znaleźd już w czasach starożytnych (armia grecka i rzymska), a później...

Obywatelstwo w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Wasiński
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2282

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład VI – Obywatelstwo w prawie międzynarodowym Obywatelstwo stanowi węzeł prawny łączący państwo i osobą fizyczną. Jego istnienie wpływa na pozycję prawną jednostki na dwóch głównych płaszczyznach:   na płaszczyźnie prawa krajowego (np. ...

PPPU

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. Molestowanie seksualne Dyskryminowaniem ze względu na płeć...

Skrypt cały semestr

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1141

o wyborach do Parlamentu Europejskiego (1999), Ustawa o zmianach do ustawy o molestowaniu seksualnym (2000...

Podstawy socjologii - notatki z wykładów z całego semestru + zadania d...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 15666

Adamieckiego w Katowicach. Zajęcia prowadzi fr Aleksander Lipski. Notatka złożona jest z 7 wykładów (każdy w osobnym pliku) i 5 zadań domowych. Poszczególne wykłady poruszają następujące zagadnienia: wykład 1 - pochodzenie, przedmiot i cele socjologii, cechy naukowego światopoglądu socjologii, korz...

Prawo pracy - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 7070

molestowanie seksualne: a. to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym, III.1.188 b. jest rodzajem...

Psychologia kontaktu - skrypt

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1617

SANTORSKI - SZTUKA SŁUCHANIA SZTUKA SŁUCHANIA: Czy pomóc to znaczy pocieszyć? Gdy mamy do czynienia z naprawdę trudnymi sytuacjami, pocieszanie na ogół kończy się porażką: osoba pocieszająca odchodzi z poczuciem bezradności a pocieszany z przekonaniem, że nikt nie jest w stanie mu pomóc Aby przemi...

Prawo pracy - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Gołdziewicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1211

, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest molestowanie seksualne...