Moduł Younga wzór - strona 13

Momenty wektora względem punktu

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

O (a ) = OA ′′× a . Z tego wzoru wynika, że moduł momentu jest równy iloczynowi modułu wektora...

Zginanie poprzeczne - zadania

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1953

i kątowe γxy w pkt. A przekroju a - a belki. Moduł Younga E = 200 GPa, współczynnik Poissona ν = 0.3. εy...

Wytrzymałość prosta - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Rafał Bródka
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

) Współczynnik proporcjonalności E nosi nazwę modułu sprężystości wzdłużnej (modułu Younga). Dla stali (w temp...