Moduł Younga wzór - strona 12

Stopy aluminium-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • mgr Krystyna Frydman
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1785

się: (porównanie temperatury topnienia, gęstości, modułu Younga, wytrzymałości, odporności na korozję, itp.) - temp...

Kompozyty polimerowe - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Egzamin inżynierski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

*%+ 3) Moduł sprężystości: Moduł sprężystości przy rozciąganiu oblicza się według wzoru: ε t= [MPa...

Wektory - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

są współrzędne wektora, to jego moduł określa wzór: a = a2 + a2 + a2 , x y z (2.7) a kosinusy kątów, zwane...