Prace nad polskimi nanobentonitami - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prace nad polskimi nanobentonitami - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Teka Kom. Bud. Ekspl. Masz. Elektrotech. Bud. – OL PAN, 2008, 33–36            PRACE BADAWCZO-WDROŻENIOWE NAD POLSKIMI   NANOBENTONITAMI DO NAPEŁNIANIA POLIMERÓW      Maciej Heneczkowski*, Mariusz Oleksy*, Grzegorz Budzik**    *Zakład Technologii Tworzyw Sztucznych, Politechnika Rzeszowska  ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, mhen@prz.rzeszow.pl, molek@prz.rzeszow.pl  **Katedra Konstrukcji Maszyn, gbudzik@prz.rzeszow.pl          Streszczenie . Przedstawiono aktualny stan prac nad wdrożeniem do produkcji bentonitów mody- fikowanych do napełniania tworzyw polimerowych i wstępne wyniki efektów ich stosowania  w otrzymywaniu kompozytów tworzyw termoplastycznych i chemoutwardzalnych.    Słowa kluczowe:  nanobentonity, nanokompozyty, termoplasty, tworzywa chemoutwardzalne,  wytrzymałość mechaniczna      WSTĘP    Jednym z efektów projektu badawczego poświęconego otrzymywaniu nanocząstek i  zastosowaniu ich do napełniania polimerów było zainicjowanie prac nad wdrożeniem go  w ZGM „Zębiec” w Zębcu k. Starachowic przez zespół  złożony z przedstawicieli tej  firmy oraz Politechniki Szczecińskiej, Rzeszowskiej i Wrocławskiej. Kierownikiem tego  projektu celowego jest prof. dr hab. Tadeusz Spychaj. W artykule przedstawimy wyniki  badań uzyskane przez grupę z Politechniki Rzeszowskiej       CEL BADAŃ    Celem badań było opracowanie kompozytów polimerowych z modyfikowanymi  bentonitami o charakterze nanokompozytów. Zasadniczą przyczyną podjęcia tych badań  była chęć uzyskania materiałów polimerowych o poprawionych właściwościach użyt- kowych (wytrzymałości mechanicznej, odporności cieplnej) przy zastosowaniu niewiel- kiego, bo nieprzekraczającego 5%, dodatku modyfikowanego bentonitu.       34  Maciej Heneczkowski, Mariusz Oleksy, Grzegorz Budzik       METODYKA    Bentonit modyfikowany czwartorzędową solą amoniową (QAS) z podstawnikami  akilowymi i arylowym (ZR) uzyskano w skali ćwierćtechnicznej w toku realizacji wspo- mnianego wcześniej projektu celowego w ZGM „Zębiec” [Heneczkowski i in. 2000].  Bentonit ZR użyto do napełniania poliamidu 6 oraz jego kompozytów dodając, obok  odpowiedniej ilości (od 20 do 50% mas.) włókna szklanego, 5,0% mas. tego napełnia- cza. Kompozyty te otrzymywano metodą wytłaczania mieszającego przy użyciu linii do  granulacji z wytłaczarką dwuślimakową współbieżną typu TSK 60, produkcji firmy  Theysohn z Niemiec. Granulaty kompozytów poliamidowych wtryskiwano za pomocą  maszyny 350 PLUS, produkcji firmy Battenfeld (Austria) i formy z wymiennymi wkład- kami. Oznaczenia wytrzymałościowe: naprężenie zrywające, moduł Younga przy roz- ciąganiu, udarność z karbem wg Charpy’ego oraz Izoda, a także gęstość i skurcz pra- ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz