Moduł Younga a granica plastyczności - strona 6

Zaawansowana ceramika konstrukcyjna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
 • Podstawy technologii materiałów ceramicznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1939

wysoki moduł sprężystości wzdłużnej 380-405 bra wysoka twardość HV 16.7-18.0 GPa wysoka granica...

Pękanie materiałów

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Marcin Zielińsk
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4816

temperaturach, można stwierdzić, że wraz z obniżeniem temperatury badania wzrasta granica plastyczności, zaś...

Stopy aluminium-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Krystyna Frydman
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1771

się: (porównanie temperatury topnienia, gęstości, modułu Younga, wytrzymałości, odporności na korozję, itp.) - temp...

Surowce ilaste - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

się następującymi wielkościami: - modułem sprężystości ( moduł Younga E [ N/m2 ] )- jest to iloraz wartości...

Fundamenty-zadania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fundamentowanie
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3248

wynosi ρ(n) = 2,0 t/m3. Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej wynosi Mo = 36 000 kPa. λ=0...