Model matematyczny - strona 6

Procesy produkcyjne - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

jest proces dyskretny. 2. Coś o procesie dynamicznym (?) 3. Coś o modelu matematycznym ([]. ...

Analiza Wrażliwości - Lab 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1666

jednostkowy 2 5 Napisz model matematyczny problemu, rozwiąż go za pomocą programu WinQSB (Linear and Integer...

Amerykański kryzys finansowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • B. Polaszkiewicz
 • Współczesne problemy makroekonomiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

się dzięki „zmieszaniu” z innymi aktywami. Po zebraniu wiązki aktywów stosowano skomplikowane modele...

Szkoła behawioralna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

na opracowaniu modeli matematycznych. Zarządzanie operacyjne - techniki, które zajmują się wspomaganiem...

Geodezja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3437

geograficznego. 2. Sporządzenie modelu matematycznego i mechanicznego bryły Ziemskiej. 3. Dostarczanie danych...

Decyzje w przedsiębiorstwie, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

dla nich opracowane modele matematyczne i precyzyjne narzędzia pomiaru, a ich rozwiązywanie odbywa się metodami badań...