Decyzje w przedsiębiorstwie, ( sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje w przedsiębiorstwie, ( sem. IV) - strona 1 Decyzje w przedsiębiorstwie, ( sem. IV) - strona 2 Decyzje w przedsiębiorstwie, ( sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Decyzje w przedsiębiorstwie, ( sem. IV)
podjęcie decyzji: akt wyboru jednej
możliwości z większego ich zestawu
proces decyzyjny: zawiera rozpoznanie i
zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej,
określenie alternatywnych możliwości
działania, wybór najlepszej z nich i jej
realizacja
Rodzaje decyzji ze względu na to, czy
istnieją normy postępowania
wyznaczające treść decyzji:
 decyzje programowane: ich treść
wynika z istniejących norm
postępowania, które w powtarzalnych
sytuacjach mają ułatwić podejmowanie
decyzji a także zagwarantować ich
obiektywizm i pewność poprzez
ograniczenie liczby możliwych
kierunków działania
 decyzje nieprogramowane: dotyczą
problemów niepowtarzalnych i tak
ważnych że nie jest możliwe
wcześniejsze ustalenie dla nich norm
postępowania natomiast niezbędne jest
ich szczególne potraktowanie. Taki
charakter mają przede wszystkim
decyzje strategiczne
Podział decyzji odpowiednio do rodzaju
rozwiązywanych problemów:
 o dobrze określonej strukturze:
problemy zostały dostatecznie dobrze
poznane i zostały dla nich opracowane
modele matematyczne i precyzyjne
narzędzia pomiaru, a ich
rozwiązywanie odbywa się metodami
badań operacyjnych
 o nieokreślonej strukturze: jesteśmy w
stanie przedstawić problemy wyłącznie
jakościowo w postaci opisu słownego
gdyż odnoszą się do zależności,
których w ogóle nie można lub nie
potrafimy zmierzyć; można je zmierzyć
metodami heurystycznymi (twórczego
myślenia)
 o słabo określonej strukturze:
problemy, które zawierają elementy
jakościowe i ilościowe przy czym
dominują aspekty jakościowe;
przydatnym narzędziem rozwiązywania
problemów może być metoda analizy
systemowej
Kryterium struktury podmiotu
podejmującego decyzję:
 decyzje grupowe: decyzje
podejmowane przez grupę ludzi
powołanych do łącznego rozstrzygania
pewnych spraw określoną większością
głosów; na zewnątrz liczą się decyzje
kompromisowe całej grupy; mogą
prowadzić do decyzji błędnych
 decyzje jednoosobowe: decyzje
podejmowane przez jedną osobę
zgodnie z lansowaną przez nauki o ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz