Proces podejmowania decyzji - Model jednoosobowego aktora

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces podejmowania decyzji - Model jednoosobowego aktora - strona 1 Proces podejmowania decyzji - Model jednoosobowego aktora - strona 2 Proces podejmowania decyzji - Model jednoosobowego aktora - strona 3

Fragment notatki:

Wojnicka. Notatka składa się z 5 stron.
Często nie zdajemy sobie sprawy, ile najróżniejszych decyzji podejmujemy każdego dnia dotyczą one każdej sfery naszego życia . Zwykle robimy to spontanicznie, kierując się własną intuicją. Ale w sprawach zawodowych pójście wyłącznie za głosem serca rzadko okazuje się najlepszym pomysłem. . Jednak w naszej prezentacji skupimy się na wyborach dokonywanych w firmach i przedsiębiorstwach. Tak więc, decydowanie jest najmniej widoczną stroną polityki przedsiębiorstwa. Jednocześnie jest ono głównym mechanizmem napędowym, ponieważ to właśnie dzięki niemu pomysły, emocje i ambicje jednostek zamieniają się w działanie strategiczne. Według A. K. Koźmińskiego podejmowanie decyzji jest to proces polegający na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przyszłym działaniu. Jest to również jedna z funkcji zarządzania, inne to: planowanie, organizowanie, motywowanie. Podejmowanie decyzji można rozpatrywać w dwóch znaczeniach (J. Targalski 1986, s.194) : W szerokim znaczeniu jest to złożony proces, na który składają się:
rejestracja i ocena informacji, identyfikacja problemu decyzyjnego i zastosowanie przyjętego kryterium wyboru,
określenie i wydanie decyzji (zadania decyzyjnego)
oraz rejestracja informacji o jej wykonaniu.
W drugim - wąskim znaczeniu - podejmowanie decyzji jest tylko jednym z etapów procesu decyzyjnego
i oznacza świadomy akt woli decydenta dokonującego nielosowego wyboru jednego, ze zbioru możliwych wariantów rozwiązania problemu decyzyjnego
(warianty te oczywiście muszą być wcześniej zidentyfikowane lub zaprojektowane).
Proces podejmowania decyzji składa się z następujących etapów: * identyfikacji sytuacji decyzyjnej,
* identyfikacji i zaprojektowania wariantów decyzji,
* oceny zaprojektowanych wariantów i wyboru wariantu racjonalnego,
* stworzenia warunków realizacji decyzji,
* kontroli efektów podjętej decyzji.
Przygotowanie (40 minut Einsteina)
Krok 1 — identyfikujemy problem, możemy do tego wykorzystać metody twórczego rozwiązywania problemów
Krok 2 — dobieramy wymiary — możemy do tego użyć metody Raptest, w której będziemy porównywać ze sobą trójki alternatyw,
wybierając to, co jest w dwóch a nie ma w trzeciej. Dla tak wydobytych wymiarów definiujemy: nazwę, obiektywną definicję, pytania pomocne w ocenie, charakter (dobra — zła), typ (subiektywna — obiektywna), wartości progowe (min — max),
wartość domyślną (która zostanie przyjęta jak nie będziemy mieli danych)
Krok 3 — rozkładamy postawy — każdą alternatywę oceniamy i opisujemy, w każdym wymiarze.


(…)

… jest tu wynikiem rozumowania jednego racjonalnie myślącego aktora (indywidualnego lub zbiorowego, realnego lub fikcyjnego), który dąży do maksymalizacji pewnych celów przy użyciu udostępnionych mu środków. Zawsze przyjmuje się tu jedno kryterium racjonalności. Wyklucza to pojawienie się konfliktów celów i sposobów podejmowania decyzji.
2.Model organizacyjny (Herbert Simon). Organizacja jest całością złożoną…
… przez podwładnych Klasyfikując decyzje według przyczyn powstawania problemów możemy wyróżnić:
* decyzje regulacyjne
* decyzje sterujące
* decyzje innowacyjne Ze względu na ilość informacji i warunki w jakich podejmujemy decyzje wyróżniamy:
* decyzje podejmowane w warunkach pewności
* decyzje podejmowane w warunkach ryzyka
* decyzje podejmowane w warunkach niepewności Zgodnie z kryterium kwantyfikacji decyzje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz