Zarządzanie jako dyscyplina naukowa c.d

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jako dyscyplina naukowa c.d - strona 1 Zarządzanie jako dyscyplina naukowa c.d - strona 2 Zarządzanie jako dyscyplina naukowa c.d - strona 3

Fragment notatki:

Istota organizacji- definicje:
-Organizacja jest systemem świadomie skoordynowanych działań lub sił dwóch lub więcej
ludzi
-Organizacja jest wielością części, z których każda dąży do osiągnięcia szczególmego celu,
które utrzymują się dzięki wzajemnym powiązaniom jednocześnie przystosowując się do
środowiska zewnętrznego i przez to utrzymując stan wzajemnego powiązania części
Model czteroczłonowy Henry'ego Leavitta
Organizacja jest systemem wielu zmiennych, z kórych najistotniejsze są:
-cele
-struktura
-technologia
-aktorzy organizacji
Cele organizacji
-cel – stan końcowy lub pożądany rezultat, do którego osiągnięcia dąży grupa
-organizacja – grupa ludzi posiadających wspólne cele
-SMART: Simple, Measurable, Achievable, Relevant (istotny), Timely defined
Struktura
-wewnętrzna budowa całości zorganizowanej
-logiczne powiązanie komórek organizacyjnych, które pozwala na uzyskanie i utrzymanie
efektu synergii
Technologia
Środek przekształcania zasobów ludzkich, naturalnych i kapitałowych w produkty lub usługi,
kreujące wartość dla klienta
-Komponenty technologii (maszyny, urządzenia itp.) + proces przekształcania zasobów w
produkt lub usługę
Rodzaje produkcji
-produkcja jednostkowa i małoseryjna
-produkcja masowa lub wieloseryjna
-produkcja ciągła
Aktorzy organizacji
-kierownicy
-podwładni
Model Petersa i Watermana
Organizacja to:
-System otwarty
-System celowy
-System złożony
-System ustrukturyzowany
-System o strukturze hierarchicznej
-System z efektem synergii
-System homeostatyczny – utrzymanie pewnych wielkości systemu niezależnie od zmian
zewnętrznych
-System adaptacyjny
-System z wbudowanymi mechanizmami samoregulacji
-System spójny
ZARZĄDZANIE JAKO PROCES DECYZYJNY
Potrzeba decyzji
Problemy w zarządzaniu z reguły mogą być rozwiązane na kilka sposobów
Stąd potrzeba decyzji o wyborze właściwego wariantu
Podejmowanie decyzji
-decydowanie
-dokonywanie wyboru spośród co najmniej dwóch możliwości
-wybór zależny od woli decydującego
-Zarządzanie- ciągły proces decyzyjny
Decyzje w zależności od skutków
Zależnie od stopnia prawdopodobieństwa skutków decyzji, dzieli się je na:
-decyzje w sytuacji pewności
-decyzje w sytuacji ryzyka
-decyzje w sytuacji niepewności
Decyzje w zależności od decydenta
-decyzje indywidualne
-decyzje kolektywne
-wady i zalety indywidualnego i zbiorowego podejmowanie decyzji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz