Mobbing - strona 2

Zasada poszanowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

. Z poszanowaniem dóbr osobistych związane jest przeciwdziałanie mobbingowi, co stanowi jeden z głównych obowiązków...

Obowiązki pracodawcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

. praw pracownika!!! Pracodawca został zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi (art 943 KP). Powinność...

Socjologia - normy grupowe

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2387

(facylitacja, mobbing, myślenie grupowe, próżniactwo, deindywiduacja, interakcje w grupie). ¢ ¢ ZACHOWANIA...

Outplacement

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

i intelektualnego. 3. Mobbing Mobbing - znane już dawniej pojęcie, stosowane przez naukowców dla opisania...

Zasady prawa pracy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

takie jak: mobbing pracowniczy, który jest rodzajem naruszenia dóbr osobistych pracownika. e) zasada równego...

Pojęcie dyskryminacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1421

aktywności pierwszy przypadek odnotowano w Japonii w 1969 59. definicja mobbingu działania lub zachowania...

Konflikt w zakładzie pracy

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

potrzebom firmy. Ogromnym problemem w zakładach pracy jest mobbing czyli np. używanie słów i zachowań...