mobbing - techniki lobbingu według Heinza Leymanna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mobbing - techniki lobbingu według Heinza Leymanna - strona 1 mobbing - techniki lobbingu według Heinza Leymanna - strona 2

Fragment notatki:

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników. (art. 943 § 2. Kodeksu Pracy)
Typologia technik lobbingu według Heinza Leymanna KATEGORIA I
Wpływ na procesy komunikacji i na możliwości wyrażania poglądów:
- ograniczenie możliwości wyrażania własnego zdania
- permanentne przerywanie wypowiedzi
- krytyka pracy i życia prywatnego
- głośne upominanie, krzyczenie
- werbalne groźby
- pisemne groźby
- przemoc przez telefon
KATEGORIA II
Ataki na relacje społeczne:
- nieformalne wprowadzenie zakazu rozmów z ofiarą
- oczernianie za plecami
- uniemożliwienie komunikacji z innymi
- odizolowanie miejsca pracy
- ofiara jest „niewidzialna”
KATEGORIA III
Ataki na reputację:
- zlecanie skrajnie różnych, niepowiązanych ze sobą zadań
- rozgłaszanie plotek i pomówień
- wyśmiewanie
- traktowanie ofiary jako niepoczytalnej
- zmuszenie do badań psychiatrycznych
- wyśmiewanie „choroby”
- przedrzeźnianie np. sposobu chodzenia, głosu itp.
- wyśmiewanie poglądów politycznych i religijnych
- przesuwanie do prac obniżających samoocenę (za trudne lub za łatwe)
- kwestionowanie kompetencji
- kwestionowanie decyzji
- insynuacje seksualne
- stosowanie obrażających przezwisk
KATEGORIA IV
Pogarszanie warunków pracy i zamieszkania:
- zmuszanie do wyczerpującej pracy
- odsunięcie od odpowiedzialnych i złożonych zadań
- zlecanie zadań nie mających znaczenia
- zlecanie zadań poniżej kwalifikacji
- wyrządzanie krzywd mających wpływ na efekt finansowy
- niszczenie dóbr materialnych w miejscu pracy i domu
KATEGORIA V
Bezpośrednie ataki na zdrowie:
- stosowanie pogróżek dotyczących przemocy fizycznej
- stosowanie niegroźnych ataków agresji dla zastraszenia
- nadużycia fizyczne
- przemoc seksualna
Stopnie demotywacji wg A.Kozińskiej i J.Szybisz: Pierwszy - zatrudniony wytraca energię. Przyczyny - niewywiązywanie się z wcześniejszych umów, przeciążenie zadaniami, straty czasu, niewypłacanie na czas wynagrodzeń.
Drugi - niezaspokojone potrzeby społeczne pracowników. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz