Mnożnik kreacji pieniądza - strona 9

Wykład - Inflacja a podaż pieniądza.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 805

komercyjnych oraz nad wielkością mnożnika kreacji pieniądza. Stopę dyskontową uważa się jako stopę procentową...

Makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

kreacji pieniądza. „bank państwa” (finansowanie deficytu i zarządzanie długiem) - bank centralny...

Notatki z makroekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

wielkości mnożnika kreacji pieniądza. Stopa rezerwy obowiązkowej to określona przez Bank Centralny wysokość...

Makroekonomia - PKB, PNB

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2331

do swego naturalnego stanu po każdym okresie przejściowej nierównowagi. 10. Mnożnik kreacji pieniądza...

Notatki makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

podaży pieniądza z bazą monetarną wyjaśnia mnożnik kreacji pieniądza. Mnożnik obrazuje wielkość zmiany...

Pojęcia z makroekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1617

pieniądza jest równa wielkości zaoferowanej. Mnożnik kreacji pieniądza - obrazuje wielkość zmiany zasobu...

Polityka pieniężna WSB

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4557

mnożnikowymi. Mnożnik kreacji pieniądza (s. 10.) Mnożnik kreacji pieniądza obrazuje wielkość zmiany zasobu...