Mnożnik kreacji pieniądza - strona 5

Pieniądz - Stopa procentowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

obowiązkowych oraz powiększony o mnożnik kreacji pieniądza. Współcześnie występują również substytuty pieniądza...

System bankowy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Przemysław Bryła
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

mnożnik kreacji pieniądza rośnie podaż pieniądza w obiegu rośnie Zmiany stopy rezerw obowiązkowych...

Wykład - System bankowy i pieniądz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Kozłowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 805

kreacji pieniądza - mówi o zmianie zasobu pieniądza (podaży) wywołanej przez wzrost bazy monetarnej...

Podaz pieniadza

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

pieniądza i kto w niej uczestniczy. Podaż pieniądza zależy od bazy monetarnej i mnożnika kreacji pieniądza...

Pieniadz,banki,system bankowy

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

innych aktywów i przewidywaniu przyszłych zysków Mnożnik kreacji pieniądza - stopa rezerwy dobrowolnej - stopa...

Makroekonomia- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1225

się nim posługujemy) M2 M3 MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA (MNOŻNIK PIENIĘŻNY) Wyraża zmiany w globalnej podaży pieniądza...

Finanse-funkcje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

do wkładu pierwotnego, odwrotnie proporcjonalna do stopy rezerwy obowiązkowej D/ Dp = 1/r MNOŻNIK KREACJI...

Wykład - System bankowy. Rodzaje banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

kreacji pieniądza. Drugą funkcją banków komercyjnych jest transformacja kwot, terminów, ryzyka...