Mitochondrium - strona 38

Niedokrwistość

 • Dietoterapia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092

z pożywienia - Upośledzenie syntezy hemu w mitochondriach prowadzi do gromadzenia się w nich żelaza i tworzenia...

Aminokwasy - zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Leszek Nogowski
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1386

; uczestniczą w trawieniu na zasadzie fagocytozy; Mitochondrium- powstaje ATP, zachodzi wewnątrzkomórkowe...

Enzymy Bretner- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

, dzięki której może naprawiać błędy powstałe w trakcie replikacji. Polim obecne w mitochondrium...

Wykłady z bioenergetyki

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Lidia Latanowicz
 • Bioenergetyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1869

elektronów i protonów można ująć w uproszczony schemat. W10 Mitochondria- elektrownia, a zarazem magazyn...

Biochemistry Lubert Stryer- skryt

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2303

STUDENT COMPANION to accompany Biochemistry, Fifth Edition Richard I. Gumport College of Medicine at Urbana-Champaign, University of Illinois Frank H. Deis Rutgers University Nancy Counts Gerber San Francisco State University Expanded Solutions to Text Problems contributed by Roger E. K...

Korzeń

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Alicja Noculak-Palczewska
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2646

komórki o licznych mitochondriach, drobnych amyloplastach, drobnych cysternach szorstkiego ER...

Kambium, felogen i ksylem

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr hab. Adam Matkowski
 • Botanika
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3073

) * ma charakter pasa transmisyjnego, zwykle nieco helikalnie skręconego organella komórkowe * mitochondria...

Patobiochemia - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2968

fosforylacji, zachodzącej w mitochondrium w łańcuchu oddechowym ,w glikolizie, w cyklu kwasu cytrynowego...

Toksykologia - wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marta Sendrowicz
 • Toksykologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6055

w mitochondriom, siateczce śródplazmatycznej, lizosomach i cytozolu. Proces ten przebiega w 2 fazach...