Mitochondrium - strona 12

Lipidy - fosfolipidy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biotechnologia roślin
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295

go w mitochondriach a u roślin w chloroplastach, gdzie stanowi do 30% całkowitych fosfolipidów. U bakterii potrafi...

Metabolizm - Anabolizm

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Bożena Sawicz
  • Fizjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1239

trójkarboksylowych) - zachodzi w matrix mitochondriów. Kondensacja szczawiooctanu (4C) z acetylo-CoA cytrynian (6C...

Chloroplasty - wykład - komórki roślinne

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Joanna Strubińska
  • Biologia komórki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1757

(międzygranowe) różnią się składem błon! Chloroplasty (i mitochondria) to organella semiautonomiczne - posiadają...