Milicja - strona 7

ZSRR - opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1197

, czyli gospodarstwa spółdzielcze, i sowchozy, a więc gospodarstwa pań­stwowe. Oddziały wojska, milicji i robotników...

Polskie państwo podziemne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1421

- milicję robotniczą, - Stronnictwo Ludowe - Straż Chłopską „Chłostra”, przekształconą później w Bataliony...

Tadżykistan i Gruzja - wykład 2 semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Michał Klimecki
  • Główne konflikty współczesnego świata
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1050

im sporej pomocy pieniężnej. Milicja rozproszyła strzałami tłum, który w dalszych miejscach kontynuował...