Mikrostruktura - strona 8

Aluminium - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Metaloznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

manganu 1-1,6%. Mikrostruktura stopów składa się z roztworu stałego α i wydzieleń fazy międzymetalicznej...

Nikiel - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Metaloznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

, kadm, arsen, antymon, cyna. Mikrostruktura znali składa się z roztworu stałego α i eutektyki α+β' dużą...

Stopy aluminium - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Metaloznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

. do przeróbki plastycznej: Stopy Al.-Mn - zawartość manganu 1-1,6%. Mikrostruktura stopów składa się z roztoru...

Geotechniczne właściwości górotworu

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
  • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1890

magmowych. Rozpatrując wpływ mikrostruktury masywu skalnego bądź gruntowego na własno­ści górotworu należy...