Nikiel - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nikiel - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Nikiel - krystalizuje w układzie regularnym o sieci płaskocentrowanej (A1), temp topnienia 1453C, gęstość 8,908 g/cm3, otrzymuje się metodą pirometalurgiczną lub metodą karbonylkową i odlewa do form piaskowych. OP: na zimno i gorąco, spawalny i zgrzewalnny, odporny na korozję atmosferyczną i wodę morską. Nie odporny na kwas foforowy i azotowy oraz siarki. W temp jest ferromagnetykiem. Ma zastosowanie w przemyśle chemicznym, elektrotechnicznym, do platerowania blach. Właściwości: dobra żaroodporność i żarowytrzymałość, dyża przenikalność magnetyczna i rezystywność, dobre właściwości wytrzymałościowe i plastyczne. Stopy niklu ze względu na zastosowanie:
Stopy konstrukcyjne. Tzw. Monele czyli stopy niklu z miedzią. Przy zawartości 60-80% Ni, 40-20% Cu mają dobre właściwości mech i dobrą odporność na kor. Dodatki: Fe i Mn (nie tworzą odrębnych faz, polepszają właściwości mech). Łatwo OP, spawać i lutować. Stabilność właściwości mech do temp 400C. Nikiel stopowy - stop Ni z niewielkimi dodatkami Si lub Mn (Nikiel krzemowy, Nikiel manganowy). Dobre właściwości mech. Stosuje się w przemyśle maszynowym, eletrotechnicznym.
Stopy oporowe zaliczamy: Alumel (Ni-Al.-Mn) - roztwory stałe, ponieważ Al., Mn, Si nie rozpuszczają się do końca w Ni. Dobre właściwości mech. duża siła termoeletryczna, żaroodpornośc. Stosowany na ujemne elektrody w termoelementach. Chromel (Ni-Cr) - roztwór stały graniczny Cr w Ni. Za sprawą Cr zwiększa rezystywnośc, żaroodporność i żarowytrzymałość Ni. Nichrom (Ni-Cr Cr) - podstawowyw stop oporowy. Dobre właściwości mech, znaczna rezystywność i żaroodoporność. Stosuje się na oporniki i elementy grzejne. Przy 60% Ni i 15-20% Cr mają max. rezystywność. Nichrom NiCr15 lub NiCr20 zawiera 25% Fe wpływa na niewielkie zmniejszenie żaroodporności. Kopel i konstantan (Ni-Mn-Cu) ze względu na skład chem są stopami Cu, ale ze względu na właściwości fizyczne zaliczamy do stopów Ni. Kopel CuNi45Mn0,5 dobre właściwości mech i podatny na OP. Do budowy termoelementów do temp 600C. Podobne właściwości ma konstantan CuNi40Mn1,5) Kantal i megapyr - 4-7% Al. i 20-35%Cr.
Stopy o szczególnyc właściwościach fiz i chem. Rodzaje: stopy o określonych wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej (budowy przyrządów które nie powiiny zmieniać wymiar ze zmianą temp - iwar), stopy magnetyczne do budowy silnych magnesów i rdzenie transformatorów (permalloy lub supermalloy), stopy odporne na korozję (hastelloy).
Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe zwane także nadstopami i superstopami (superalloys). Dobre właściwości fiz i chem, szczególnie temp. Stosowane są do budowy maszyn i urządzeń pracujących w ektremalnych war. Skład chemiczny nadstopów Ni: 10-20% Cr, ok.6% Al.i Tytanu, 5-10% kobalt oraz ilości: C, boru, cykonu, molibdenu, wolfranu, niobu, tantalu, haftu. Fazy występujące obecnie w nadstopach nilku: faza γ, węgliki, borki, tlenki, fazy typu TCP. Dobre właściwości nadstopów Ni przez: modyfikację składu cem, doskonalenie technologiczn, OC. Nadstopy Ni można podzielić na: stopy odlewnicze i stopy przerabiane plastycznie.

(…)

…. dzielimy ze zwględu na kształt wyrobu odlewnicze i do OP. Dodatki stopowe: Al. 3-11% do 6% > wytrzymałość, cynk <5,5% poprawia wytrzymałość i plastyczność, Mn <2,5% zwiększa wytrzymałość i porpawia odporność na korozję, Si <0,2% poprawia właściwości odlewnicze, cer <1% i cyrkon <1% > właściwości mech. Zanieczyszczenia: Cu, Ni, Fe. OC (odlewnicze: MgA18ZnMnA, MgZn5Zr) wyżarzanie ujednrodniającemu (temp 360…
… na rozciąganie, trwardośc i poprawia odporność na korozję. Zanieszczenia: Pb, Fe, kadm, arsen, antymon, cyna. Mikrostruktura znali składa się z roztworu stałego α i eutektyki α+β' dużą segregacją Al. w fazie α. Cu powoduje pojawienie się w mikrostrukturze roztworu stałego η, faz meidziowych i potrójnej eutektyki α+β+η. OC: wyżarzanie ujednorodniającemu (300-400C przez kilkanaście godzin) oraz odprężającemu (200…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz