Mienie publiczne ustawa - strona 567

Obszary prawnie chronione- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

Obszary prawnie chronione – ustawa. Ochrona środowiska w plan. przest. 1. Elementy środowiska...

Pacta nuda i pacta versita.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

w wyniku samego porozumienia między stronami. Pojęciem „pactum” posługuje się juz ustawa XII tablic...

Formy rządów - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

kanclerza nie wystarczy mieć większość do obalenia, a trzeba mieć większość do powołania nowego kanclerza...

Prawo finansowe- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28...

Zasady ogólne k.p.a.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

, a więc zagadnień, mających doniosłe znaczenie dla całej działalności organów administracji. Są to zasady ogólne...