Finanse lokalne - testy - dr inż. Agnieszka Parlińska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse lokalne - testy - dr inż. Agnieszka Parlińska - strona 1

Fragment notatki:


GR A
1.Rada powiatu to organ:
a) stanowiący b) kontrolny c) ustawodawczy
d)
2.Finanse JST i ich związków które są usytuowane poniżej szczebla regionalnego to:
a) FL w sensie wąskim (stricte) b) FL w sensie szerokim
c) finanse publiczne
d)
3. trzeba było zaznaczyć jakiś zabór, w którym były powiaty, gminy i prowincje:
a)rosyjski
b)pruski
c)austriacki d)węgierski
4.... kiedy wprowadzono województwa
a)1998 b)1990
c)
d)
5. jakie części subwencji ogólnej otrzymuje województwo:
a)cz. wyrównawcza
b)cz. regionalna
c) oświatowa
d)równoważąca
6..środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez JST od podmiotów gospod oraz osób fizycznych i przeznaczane na rozchody i wydatki są:
a)wydatkami
b)rozchodami
c)przychodami
d)dochodami
7.kontasygnata to:
a)podpis skarbnika
b)..
8. budżet nie zrównoważony to
a)wydatki równe dochodom
b)dochody wyższe od wydatków
c)wydatki wyższe od dochodów
d)żadna z powyższych
tylko że chyba na teście było wpływy i coś jeszcze ale nie wiem 9..podstawę gospodarki finansowej gminy (chyba) stanowi
a)ustawa budżetowa
b)uchwała budżetowa
c)dyrektywy Unijne
d)rozporządzenie ministra
10. jakieś pytanie o dochody własne jakiejś jst
111)Pytania nie pamiętam: A)FINANSE LOKALNE W SENSIE SZEROKIM (largo) B)FINANSE LOKALNE W SENSIE WĄZKIM (stricte) C) FINANSE KOMUNALNE 2) Sejmik województwa organ: a)stanowiący b) kontrolny 3) Budżet zrównoważony: DB - WB = 0 [DB + PB] - [WB + RB] = 0 4)….budżetu….. a)ustawa budżetowa b) uchwała budżetowa c) rada .. 5) Gmina i gromada wioskowa …. a) w zaborze pruskim b) rosyjskim 6) coś z decentralizacją: A) decentralizacja terytorialna b) d. funkcjonalna 7)Kiedy reaktywowano samorządy gminne a) 1980 8) Dochody uzupełniające czy cos takiego …. … odpowiedzi cos dochody z pożyczek itd.. 9)Z przeprowadzonej kontroli … a) zostaje sporządzony protokół który podpisują inspektor RIO kierownik kontrolowanej jednostki oraz skarbnik 10) Kwota ogólna …. a) oświatowa b) uzupelniająca c) równoważenia d) …. 11) Pytanie coś … a) rozchody b) przychody c) wydatki d dochody 1)Pytania nie pamiętam: (odp finanse lokalne w sensie szerokim (largo) A)FINANSE LOKALNE W SENSIE SZEROKIM (largo) B)FINANSE LOKALNE W SENSIE WĄZKIM (stricte) C) FINANSE KOMUNALNE 2) Sejmik województwa organ:( a i b) a)stanowiący b) kontrolny c) wykonawczy d) ustawodawczy lub coś takiego 3) Budżet zrównoważony: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz