Mienie publiczne ustawa - strona 268

Prawo wykład notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

publiczno prawny na jednostki sektora finansów publicznych (tworzone na podstawie ustawy z 2009 f...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1463

w prawie administracyjnym). Kodeks cywilny i inne ustawy cywilnoprawne - reguluje stosunki z zakresu prawa cywilnego. Organy...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

podanie treści aktu normatywnego do wiadomości publicznej, dokonane przez upoważniony podmiot...

BUDŻET PAŃSTWA - pojęcie budżetu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

ustawy budżetowej, której ranga ustawowa nadana jest z mocy Konstytucji. B. Budżet jednostek samorządu...