Mienie publiczne i metody jego wyceny - strona 3

Wycena przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 154
Wyświetleń: 805

przedsiębiorstwa” IPO. Metody wyceny: Majątkowe - historycznie najstarsze, powszechne, wycen obejmuje majątek...

Majatek obrotowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

wyższych niż cena ich sprzedaży netto. Zapasy - wycena zakupów i ich rozchodu Podstawowe metody wyceny...

Wycena nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1673

przymusowej miały stanowczy zamiar zawarcia umowy upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości...

Literatura- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

w sektorze publicznym”, w książce „Zarządzanie w sektorze publicznym. Rozwój zrównoważony - metody wyceny...

Wartość obligacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

. Najczęściej stosowaną metodą przy wycenie obligacji jest metoda dochodowa, inaczej metoda zdyskontowanych...

Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Sylwia Bożek
 • Szkodowość w ubezpieczeniach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

, że obowiązek ubezpieczenia mienia dotyczy tylko budynków służących działalności rolnej. Polska izba Ubezpieczeń...

Prywatyzacja, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

własności państwowej na prywatą czyli transfer majątku państwowego w ręce prywatne Metody prywatyzacji...

Ubezpieczenie mienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1960

). Jest to klauzula bezpłatna (płaci się za dodatkowe mienie) Np. UEK ubezpiecza mienie. Po ubezpieczeniu stwierdza...